Načítám...

  • Telefon
    +420 606 652 527
  • Email
    kasl.bazeny@o2active.cz

Sklolaminátové a betonové nádrže


Produkt

Sklolaminátové a betonové nádrže

Sklolaminátové nádrže

Využití: jímky, septiky, zachycení dešťové vody, atd.

Žumpy jsou podzemní, bezodtoké, vodotěsné jímky sloužící k akumulaci splaškových vod u rodinných domů a rekreačních objektů, jejichž obsah musí být pravidelně vyvážen fekálním vozem na velkou čistírnu odpadních vod. Lze je použít všude tam, kde není vybudovaná veřejná kanalizace a kde není možno vypouštět předčištěné odpadní vody do vodního toku nebo je zasakovat na pozemku. Námi dodávané jímky mají válcový tvar, díky kterému lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody než klasické hranaté jímky. Díky samonosné konstrukci se nemusí obetonovávat.

Námi prodávané septiky mají válcový tvar a samonosnou konstrukci, takže lépe odolávají tlakům okolní zeminy a tlakům podzemní vody a nemusí se obetonovávat. Kromě otvoru pro přítokové a odtokové potrubí mají septiky nahoře nad komorami manipulační otvory s poklopy sloužící ke kontrole výšky hladin odpadních vod v jednotlivých komorách a odčerpání obsahu septiku. Na rozdíl od žump, které je nutno vyvážet několikrát do roka stačí ve většině případů vyvézt kal ze septiku jednou za rok. Část sedimentovaného aktivního kalu s obsahem bakterií se na dně septiku ponechává, aby mohlo docházet k množení bakterií, které pomáhají při procesu čištění. Přidáváním přípravků se směsí biologických kultur (tzv. přátelských bakterií) se účinnost septiků zvyšuje.

K akumulaci dešťových vod jsou nejvhodnější podzemní nádrže, protože je v nich udržována relativně nízká teplota i v letních měsících (pod 16° C), čímž je omezeno množení bakterií. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky musí být osazen účinný filtr. Přítokové potrubí musí být osazeno tak, aby nedocházelo k víření vody a usazenin na dně jímky, každá jímka má bezpečnostní přepad, kterým odtéká voda z jímky při jejím naplnění dále do kanalizace nebo vsakovací jámy na pozemku.

Betonové nádrže

V neposlední řadě na skladování kapalin a nebezpečných látek ohrožující spodní vody mezi něž patří i fekálie, se používají betonové nádrže. Výhodou betonových nádrží je absence obetonování (jako u plastových nádrží)a absence zapískování (sklolaminátové nádrže). Ovšem nevýhodou těchto nádrží je potřeba těžké mechanizace pro dopravu a uložení, což v mnoha případech potlačuje veškeré výhody.